Vi leverer språkteknologiske løsninger for mediemarkedet, særlig knyttet til stave-, grammatikk- og stilkontroll, og datastøttet oversettelse.